top of page
GNBrandtsHave_tit_DSC03100.JPG

MODTAGERE af Havekulturfondens hæderspris

 

HAVEKULTURFONDENS hæderspris tildeles en person – gartner, landskabsarkitekt, haveejer, journalist, institution e.l. – der har gjort en særlig indsats for at fremme havekulturen. Prisen består af 25.000 kr. og bronzeskulpturen ’De kurtiserende traner’ af billedhugger Helen Schou. Hædersprisen kan ikke søges, men alle er velkomne til foreslå modtagere. Send dit motiverede forslag til mail@havekulturfonden.dk.

EKSEMPLER PÅ MODTAGERE


AroS, kunstmuseum i Aarhus, 2018
Uddrag af motiveringen: Havekultur – ja hvad er det? Handler det om at dyrke gulerødder hjemme i sin køkkenhave eller om måden, en allé fremhæver landskabets bølgende kurver på? Eller handler det om, hvordan vi mennesker tager vare på og former det naturgrundlag, vi dagligt lever i, med og af? Ja, det handler faktisk om det hele. Selv den måde, hvorpå vi tager naturen ind i byen, og måden vi rejser ud i det blå. Det er kun de færreste bevidste om. Og endnu sjældnere giver det anledning til debat. Det er netop bevidstheden om det havekulturelle i måden vi indretter os i det store og i det små og de sprængfarlige aspekter, det rummer, som ARoS med sin triennale The Garden har formået at sætte fokus på. Og det så eftertrykkeligt, at det har givet anledning til stor interesse og ja, debat. […]


Have- og Parkingeniøruddannelsen på Københavns Universitet, 2015
Uddrag af motiveringen: […] Havekulturfondens bestyrelse har i år valgt at give Hædersprisen til Have- og Parkingeniøruddannelsen, der udbydes af Erhvervsakademi Sjælland i samarbejde med Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole. Fordi der her er tale om en ny uddannelse, der sidste år (2014) for første gang sendte sine nybagte kandidater ud på jobmarkedet, og fordi uddannelsen netop har fokus på de meget vigtige kompetencer, som jeg lige har nævnt. […]
     I en tid hvor der tales om, at der er for mange forskellige uddannelsestilbud til de unge studenter, er det vigtigt at slå fast, at denne nye uddannelse udfylder et hul (et ”missing link”) mellem fagets planlæggerne og håndværkerne, og jeg er overbevist om, at tiden vil vise, at denne uddannelse er med til at give havekulturen et velfortjent løft, ”idet ordet have tages i videste betydning som beplantning i forbindelse med bebyggelse”, som der står i fondens formålsparagraf. […]


Palle Kristoffersen, landskabsarkitekt, 2013
Uddrag af motiveringen: […] Modtageren af Havekulturfondens Hæderspris 2013 Palle Kristoffersen i 25 år via sin forskning har indsamlet viden og rådgivet hvilke træer, der kan tåle hvor meget i bymiljøet, hvordan de bedst plantes, i hvad de bedst gror, hvordan de bedst beskyttes, hvordan de bedst plejes og hvordan de bedst sikres en god stabil udvikling. […]
     En af de allervigtigste grunde til at Havekulturfonden vil hædre Palle er hans måde at formidle sin forskning på. Grunden til, at vi har valgt at uddele prisen her i Sct. Agnes i dag, er at illustrere, at din formidling af forskning har rakt fra UNIVERSITETET og helt her ud til vores mandskabsrum. Når jeg siger forskningsresultater, så kan jeg allerede mærke, at jeg bliver en lille smule træt, men du har haft viljen og evnen til selv at trække i arbejdstøjet og komme ud under træerne med beskærersaksen. Du har rejst rundt i en lang række af landets kommuner og undervist i træpleje og formidlet din viden på en enkel og forståelig måde, du har undervist de af vores gartnere her i kommunen, der står for plantning og pleje af vores træer. Dit engagement har brændt sig fast, og dine budskaber huskes og bliver brugt i det daglige arbejde. […]

 

ALLE MODTAGERE AF HÆDERSPRISEN


2019     Peter Bonde, slotsgartner på Egeskov Slot
2018     AroS, kunstmuseum i Aarhus
2017    Jonna Scholl Nielsen, gartner
2015    Have- og Parkingeniøruddannelsen på KU
2013    Palle Kristoffersen, landskabsarkitekt
2012    Anne Stine og Finn Bruun, planteskoleejere
2011    Keld Kryger, gartner
2010    Claus Dalby, havemand og forfatter


2009    Annemarie Lund, landskabsarkitekt
2008    Lars Østerbye, stadsgartner
2007    Torben Schønherr, landskabsarkitekt
2006    Patrik Grahn, professor
2005    Ib Asger Olsen, professor
2004    Kim Fjord, redaktør
2003    Niels Hvass, planteskoleejer
2002    Jørn Palle Schmidt, professor
2001    Astrid Jørgensen, haveinspektør
2000    Søren Holgersen, redaktør


1999    Helge Petersen, havekonsulent
1998    Marie Louise Paludan, journalist
1997    J.P. Junggreen Have, landskabsarkitekt
1996    P.E. Brander, forskningsleder
1995    Svend Jensen, planteskoleejer
1994    Sven-Ingvar Andersson, professor
1993    Søren Ryge Petersen, havemand

bottom of page